De Regenboog Dedemsvaart, SWPBS
 
(Advertentie)
Tools voor Rekenen
Methode-oriëntatiemiddag rekenen. Kennismaken met rekenmethoden!
(Advertentie)
Profiel
profile

Positief Bezig op School PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.


Contactformulier

Hoe denken jullie over de volgende stelling

 

Schoolafspraken zijn eigenlijk helemaal niet nodig. 

 

 

Let op! Een stelling is niet goed of fout, maar je mag er iets van vinden!

(Advertentie)

 

Deze weken gaan de lessen over de verwachtingen op het schoolplein en in de fietsenstalling.

 

Dit jaar gaan we er ook weer voor zorgen dat elke groep een keer de yurls site voorziet van de nodige tips, handige linkjes, onderzoekjes binnen school. 

 

Zo houden we de school leuk en prettig voor iedereen!

Elke 2 weken zetten we een held of heldin of misschien wel een complete groep in het zonnetje! Deze toppers hebben het goede voorbeeld gegeven en maken de school tot de leukste school van Nederland!

 

Ga jij dit worden?

Door ongewenst gedrag te bespreken aan de hand van de kernwaarden

 

Veiligheid   Verantwoordelijk  Respect  Vertrouwen

 

werken we aan een prettige school waar iedereen het naar zijn zin heeft en de leerlingen optimaal kunnen presteren.

Tools voor Rekenen
Methode-oriëntatiemiddag rekenen. Kennismaken met rekenmethoden!
(Advertentie)

 

PBS heet eigenlijk SWPBS waarbij SW staat voor School Wide. Dit houdt in dat PBS niet ophoudt bij het hek van de school en niet alleen gehanteerd wordt door leerkrachten, maar dat iedereen die bij de school betrokken is meewerkt om PBS succesvol te laten zijn.

 

Daarbij gaan we uit van vijf pijlers:

 

1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden

Iedereen moet er achter kunnen staan

 

2. Preventie; zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag.

Uiteindelijk willen we niet achteraf moeten straffen, maar vooraf zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat het ongewenste gedrag uitblijft.

 

3. Planmatige aanpak op basis van data.

Als je preventief wilt werken moet je weten welk gedrag er waar plaatsvind en door wie. Dat doen we door registratieformulieren waardoor we er achter kunnen komen op welk tijdstip of waar of door wie ongewenst gedrag wordt vertoond. Daar kunnen we dan op ingrijpen.

 

4. Partnerschap met ouders en samenwerking met andere partners.

Wil PBS nog meer kans van slagen hebben dan moet iedereen die een verbintenis met de school heeft mee gaan werken. Dus niet alleen leerkrachten maar ook OOP, de TSO, studenten die hier stage lopen, de partners waarmee we samenwerken en liefst ook u als ouders achter PBS staan.

 

5. Positieve insteek; versterken van goed gedrag aan de hand van heldere en eenduidige verwachtingen.

Het kind moet gelijk weten waar het aan toe is.

 

Vragen, tips of wil je iets delen? Stuur een bericht!
(Advertentie)
(Advertentie)
Diplomamaker.nl
Maak hier oorkondes, certificaten en diploma's. Van tafeldiploma tot deelnemerscertificaat.
(Advertentie)
  1. Hoe denken jullie over de volgende stelling?

 

 

Winnen is belangrijker dan eerlijk spelen. 

 

 

Let op! Een stelling is niet goed of fout, maar je mag er iets van vinden!