De Regenboog Dedemsvaart, SWPBS
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Profiel
profile

Positief Bezig op School PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.


Contactformulier

In deze weken gaan we aandacht schenken aan hygiëne! Wat fijn dat we weer naar school kunnen. Door ons goed aan de afspraken te houden, kunnen we er weer een mooi tijd van maken op school. 

 

 

Succes allemaal!

(Advertentie voor leraar of ouder)

Door ongewenst gedrag te bespreken aan de hand van de kernwaarden

 

Veiligheid   Verantwoordelijk  Respect  Vertrouwen

 

werken we aan een prettige school waar iedereen het naar zijn zin heeft en de leerlingen optimaal kunnen presteren.

 

PBS heet eigenlijk SWPBS waarbij SW staat voor School Wide. Dit houdt in dat PBS niet ophoudt bij het hek van de school en niet alleen gehanteerd wordt door leerkrachten, maar dat iedereen die bij de school betrokken is meewerkt om PBS succesvol te laten zijn.

 

Daarbij gaan we uit van vijf pijlers:

 

1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden

Iedereen moet er achter kunnen staan

 

2. Preventie; zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag.

Uiteindelijk willen we niet achteraf moeten straffen, maar vooraf zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat het ongewenste gedrag uitblijft.

 

3. Planmatige aanpak op basis van data.

Als je preventief wilt werken moet je weten welk gedrag er waar plaatsvind en door wie. Dat doen we door registratieformulieren waardoor we er achter kunnen komen op welk tijdstip of waar of door wie ongewenst gedrag wordt vertoond. Daar kunnen we dan op ingrijpen.

 

4. Partnerschap met ouders en samenwerking met andere partners.

Wil PBS nog meer kans van slagen hebben dan moet iedereen die een verbintenis met de school heeft mee gaan werken. Dus niet alleen leerkrachten maar ook OOP, de TSO, studenten die hier stage lopen, de partners waarmee we samenwerken en liefst ook u als ouders achter PBS staan.

 

5. Positieve insteek; versterken van goed gedrag aan de hand van heldere en eenduidige verwachtingen.

Het kind moet gelijk weten waar het aan toe is.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
In week 46 hebben we het ook over de dag van Respect. De stelling:

Let op! Een stelling is niet goed of fout, maar je mag er iets van vinden!

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Wie zorgt er voor de site in de weken 7 en 9? Gangen en trappen.

In deze weken hebben we aandacht voor de trappen en gangen.